Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2181
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐặng, Thị Phương Hoa-
dc.date.accessioned2018-06-06T07:12:59Z-
dc.date.available2018-06-06T07:12:59Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7489-
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2181-
dc.description.abstractĐổi mới sáng tạo là yêu cầu chủ đạo trong các nghiên cứu khoa học kinh tế. Bên cạnh vai trò của nhà nước, các cấu trúc giáo dục và nghiên cứu khoa học, công nghiệp và kinh doanh, đặc thù của quan hệ tương tác giữa các cấu trúc trong quá trình này, một yếu tố quan trọng trong thành công của nền kinh tế đổi mới sáng tạo quốc gia là văn hóa. Bài viết nghiên cứu văn hóa đổi mới của Ixaren – đất nước đang là một trong những ví dụ sinh động nhất về xây dựng nền kinh tế đổi mới sáng tạo.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.72-80-
dc.subjectIxarenvi_VN
dc.subjectĐổi mới sáng tạovi_VN
dc.subjectVăn hóavi_VN
dc.subjectKinh doanhvi_VN
dc.subjectSự phá hủy mang tính sáng tạovi_VN
dc.subjectNền kinh tế tri thứcvi_VN
dc.titleĐổi mới sáng tạo và văn hóa : Kiểm nghiệm qua trường hợp Ixarenvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_715.2 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.