Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21825
Nhan đề: Phân tích các nhân tố tác động đến thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo trên Facebook tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tác giả: Phan, Tùng Lâm
Nguyễn, Thị Thanh Thúy
Từ khoá: Kinh doanh thương mại
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến thái độ người tiêu dùng đối với hoạt động quảng cáo qua Facebook, từ đó đề xuất các giải pháp cho các DN trong việc đầu tư đúng vào các hoạt động quảng cáo.
Mô tả: 70 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21825
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.