Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21826
Title: Phân tích tác động của thương hiệu đến hành vi mua sắm điện thoại thông minh của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Authors: Trần, Thị Bạch Yến
Lê, Thị Thùy Dương
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của thương hiệu đến hành vi mua sắm điện thoại thông minh của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều, TPCT nhằm đưa ra một số đề xuất giúp các doanh nghiệp kinh doanh điện thoại nâng cao giá trị thương hiệu, mở rộng được thị phần và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Description: 119 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21826
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.