Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21827
Title: Sự tham gia của người dân vào chương trình nông thôn mới trong xây dựng không gian công cộng
Authors: Lê, Thị Phượng
Keywords: Nông thôn mới
Không gian cộng đồng
Sự tham gia của người dân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.13-21
Abstract: Không gian nông thôn trong xây dựng nông thôn mới là vấn đề được quan tâm ngay từ khi bộ chỉ tiêu cho chương trình nông thôn mới được xây dựng với mục tiêu hiện đại hóa nông thôn. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, bộ mặt nông thôn đã có những thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, để có được những thay đổi đó, nhiều cuộc thương thỏa đã diễn ra giữa các bên tham gia xây dựng nông thôn mới. Tìm hiểu sự tham gia của người dân vào xây dựng không gian công cộng ở làng Nhuế, xã Kim Chung, tác giả bài viết này đã vận dụng thuyết chính trị hàng ngày và thuyết sự lựa chọn hợp lý để lý giải động cơ hành động của người dân, qua đó thấy được quan điểm của họ đối với việc xây dựng không gian công cộng trong chương trình xây dựng nông thôn mới đang thực hiện trên cả nước ta hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21827
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.