Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21828
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam chi nhánh Tây Đô, phòng giao dịch Xuân Khánh
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Nguyễn, Thị Ngọc Trâm
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng PVcomBank Xuân Khánh giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2019 để thấy rõ thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng. Từ đó, đưa ra giải pháp để nâng cao hoạt động tín dụng tại Ngân hàng trong thời gian tới.
Description: 54 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21828
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
689 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.