Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21829
Title: Du lịch ở tỉnh Hòa Bình và vấn đề tính xác thực của văn hóa tộc người
Authors: Phạm, Thị Mùi
Keywords: Tộc người
Du lịch
Văn hóa tộc người
Tỉnh Hòa Bình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.22-30
Abstract: Du lịch đã và đang tác động cả tích cực lẫn tiêu cực đến cuộc sống của người dân tỉnh Hòa Bình. Trong du lịch văn hóa, văn hóa tộc người được coi là một sản phẩm “trình bày” để thu hút khách du lịch. Các nhà nhân học, giới truyền thông có vai trò quan trọng trong việc đưa hình ảnh người dân tộc thiểu số đến với khách du lịch – người mong muốn khám phá những nền văn hóa truyền thống mới lạ. Đáp lại mong muốn đó, những chủ nhân văn hóa đã “trình diễn” vai trò của mình để phục vụ cho mục đích du lịch. Văn hóa tộc người truyền thống qua đó có thể được giữ gìn nhưng cũng có thể bị biến đổi cho phù hợp với mục đích du lịch. Bài viết này làm rõ vai trò tính xác thực của văn hóa tộc người trong du lịch văn hóa ở Hòa Bình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21829
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.