Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21831
Title: Sinh kế của người Lô Lô Đen ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang: Truyền thống và biến đổi
Authors: Lục, Mạnh Hùng
Keywords: Sinh kế
Truyền thống
Biến đổi
Người Lô Lô
Vùng biên giới
Tỉnh Hà Giang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.31-43
Abstract: Bài viết trình bày về những hoạt động sinh kế truyền thống của người Lô Lô ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang và biến đổi hiện nay. Dưới tác động của các chương trình chính sách hỗ trợ của Nhà nước cũng như quá trình hội nhập, những hoạt động sinh kế của người Lô Lô đã và đang có sự chuyển biến tích cực theo thời gian, giúp cho đời sống của đồng bào ngày càng được cải thiện. Sự đa dạng hóa nguồn thu nhập bằng các hoạt động mưu sinh khác nhau cho thấy hướng đi đúng đắn trong phát triển sinh kế của người Lô Lô ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21831
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.