Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21844
Nhan đề: The theoretical evaluation of the poly(3,4-dimetylpyrrole) cathodic electrodeposition assisted by manganate ions
Tác giả: Tkach, Volodymyr V
Storoshchuk, Nataliia M.
Roraaniv, Lyudmyla V.
De Oliveira, Sílvio C.
Luganska, Olga V.
Gala, Hélder Briosae
Tchikuala, Emílio Figueira
Yagodynets, Petro I.
Từ khoá: Conducting polymers
Polypyrrole
Cathodic electrodeposition
Manganate ions
Stable steady-state
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Vietnam Journal of Chemistry;No 56 .- Page.440-444
Tóm tắt: The theoretical description of poly(3,4-dimethylpyrrole) cathodic electrodeposition in alkaline media has been reported for the first time. The electrochemical deposition of conducting polymer on cathode is realized by in situ formation of manganate-ions (MnO₄²⁻) as oxidizing agents, and the proper polymer may be doped by hypomanagate, ions (MnO₄³⁻). The stable steady-state in this system was established rapidly and efficiently, and the polymer surface has to be well developed. No electrochemical instabilities, typical for anodic direct electropolymerization, was observed.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21844
ISSN: 2525-2321
Bộ sưu tập: Vietnam Journal of Chemistry

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.07 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.