Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21898
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua son môi thương hiệu Hàn Quốc của nữ giới ở quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Thanh Sơn
Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua lại son môi thương hiệu Hàn Quốc của nữ giới ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ từ đó đưa ra các giải pháp giúp cho các thương hiệu son Hàn Quốc có thể đề ra chiến lược kinh doanh phù hợp và cạnh tranh với các thương hiệu của nước khác trên thị trường.
Description: 94 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21898
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.