Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21905
Title: Phân tích kênh phân phối dừa ở tỉnh Trà Vinh
Authors: La, Nguyễn Thùy Dung
Lý, Thị Kiều Tiên
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dừa ở tỉnh Trà Vinh. Phân tích cấu trúc kênh phân phối và các tác nhân tham gia vào kênh phân phối dừa ở tỉnh Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối dừa tỉnh Trà Vinh.
Description: 78 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21905
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.