Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21908
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm cao cấp Laura Sunshine của người tiêu dùng trên địa bàn quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Phan, Tùng Lâm
Đỗ, Kim Tuyền
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm cao cấp Laura Sunshine của người tiêu dùng trên địa bàn quận Ninh Kiều Tp. Cần Thơ nhằm đưa ra giải pháp để gia tăng việc mua sắm mỹ phẩm Laura Sunshine của người tiêu dùng trên địa bàn nghiên cứu.
Description: 53 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21908
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.