Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21910
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình trồng lúa chất lượng cao RVT tại huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu
Authors: Khổng, Tiến Dũng
Lê, Ngọc Anh Thư
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định hiệu quả tài chính và tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nông hộ trồng lúa thơm RVT. Từ đó đề xuất một số giải pháp giúp nông hộ nâng cao hiệu quả của mô hình, ngày càng mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông hộ trồng lúa thơm RVT.
Description: 104 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21910
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.