Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21910
Nhan đề: Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình trồng lúa chất lượng cao RVT tại huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu
Tác giả: Khổng, Tiến Dũng
Lê, Ngọc Anh Thư
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Xác định hiệu quả tài chính và tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nông hộ trồng lúa thơm RVT. Từ đó đề xuất một số giải pháp giúp nông hộ nâng cao hiệu quả của mô hình, ngày càng mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông hộ trồng lúa thơm RVT.
Mô tả: 104 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21910
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.