Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21915
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng dịch vụ nhà hàng King BBQ Buffet đến sự hài lòng của khách hàng tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Nguyễn, Thị Kim Ngân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng dịch vụ nhà hàng King BBQ Buffet đến sự hài lòng của khách hàng tại thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất những khuyến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng khách hàng khi sử dụng dịch vụ ở nhà hàng King BBQ Buffet tại thành phố Cần Thơ.
Description: 62 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21915
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.