Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21915
Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng dịch vụ nhà hàng King BBQ Buffet đến sự hài lòng của khách hàng tại Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Ngô, Mỹ Trân
Nguyễn, Thị Kim Ngân
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng dịch vụ nhà hàng King BBQ Buffet đến sự hài lòng của khách hàng tại thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất những khuyến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng khách hàng khi sử dụng dịch vụ ở nhà hàng King BBQ Buffet tại thành phố Cần Thơ.
Mô tả: 62 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21915
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.