Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21919
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần phân bón và hóa chất Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Huỳnh, Minh Điền
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần phân bón và hóa chất Cần Thơ trong ba năm 2016, 2017, 2018 và sáu tháng đầu năm 2019 từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trong thời gian tới.
Description: 68 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21919
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.