Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21936
Title: Phân tích các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại chuỗi cửa hàng Bách hóa xanh ở Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Nguyễn, Thị Thu Dung
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ khi mua sắm tại chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất những giải pháp để nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng đối với chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Description: 85 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21936
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.