Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21941
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên Shopee của giới trẻ tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Thạch, Keo Sa Rate
Phạm, Ánh Nguyệt
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên Shopee của giới trẻ tại thành phố Cần Thơ từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm thu hút sự quan tâm và nâng cao lòng tin của giới trẻ đối với việc mua hàng thông qua ứng dụng mua hàng trực tuyến Shopee.
Description: 105 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21941
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.