Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21950
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua căn hộ chung cư trong các dự án dân cư của người dân Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thu Nha Trang
Nguyễn, Phúc Đình
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua căn hộ chung cư trong các dự án dân cư của người dân thành phố Cần Thơ, từ đó tạo cơ sở nắm bắt thông tin nhu cầu sử dụng căn hộ chung cư trong các dự án dân cư của người dân thành phố Cần Thơ để đưa ra giải pháp khắc phục và phát triển nhằm thúc đẩy việc mua căn hộ chung cư trong các dự án dân cư của người dân thành phố Cần Thơ.
Description: 80 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21950
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.206.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.