Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21951
Title: Tác động của khoảng cách văn hóa đến thương mại song phương giữa Việt Nam và các quốc gia thuộc khối ASEAN và ASEAN +3
Authors: Phan, Anh Tú
Dương, Huyền Trân
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình thương mại song phương giữa Việt Nam và các quốc gia thuộc khối ASEAN (Thái Lan, Malaysia, Indonexia, Philippin, Singapore) và ASEAN +3 (Hàn Quốc, Trung Quốc , Nhật Bản) bên cạnh nghiên cứu tác động của khoảng cách văn hóa đến hoạt động thương mại giữa các quốc gia đó. đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam
Description: 59 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21951
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.