Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21953
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH HTV Hải sản 404
Tác giả: Võ, Văn Dứt
Lê, Thị Kiều Oanh
Từ khoá: Kinh doanh quốc tế
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Công ty TNHH HTV Hải Sản 404 trong giai đoạn 2016 – 2018. Từ đó đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Mô tả: 53 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21953
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
758.43 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.