Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21953
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH HTV Hải sản 404
Authors: Võ, Văn Dứt
Lê, Thị Kiều Oanh
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Công ty TNHH HTV Hải Sản 404 trong giai đoạn 2016 – 2018. Từ đó đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Description: 53 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21953
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
758.43 kBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.