Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21955
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển tại công ty TNHH tiếp vận Thiên Thanh
Authors: Võ, Văn Dứt
Lê, Thị Ngọc Tâm
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu FCL bằng đường biển tại công ty TNHH Tiếp Vận Thiên Thanh. Từ đó phát huy những điểm mạnh đồng thời đề xuất giải pháp để hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng FCL một cách hợp lý nhất
Description: 81 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21955
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.177.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.