Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21956
Title: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần lương thực Trường Xuân
Authors: Nguyễn, Thúy An
Đỗ, Thị Thu
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện và đánh giá công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Lương Thực Trường Xuân. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty.
Description: 139 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21956
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.71 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.