Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21961
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển mạng giữ số sang mạng di động Viettel của khách hàng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Phan, Thị Hải Yến
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển mạng giữ số sang mạng di động Viettel của khách hàng trên địa bàn TPCT nhằm cải thiện và đề xuất các hàm ý quản trị cho doanh nghiệp
Description: 112 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21961
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.