Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21962
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Phạm, Thị Thanh Trúc
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô – EXIMBANK Tây Đô. Nhằm đánh giá hoạt động tín dụng để biết được tình hình kinh doanh của Ngân hàng trong trời gian qua, đồng thời biết được những thuận lợi và khó khăn. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng trong tương lai để Ngân hàng ổn định và phát triển hơn trong thời gian tới.
Description: 77 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21962
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.