Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21964
Title: Phân tích các nhân tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ ví điện tử trong thanh toán mua sắm hàng hóa của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Phan, Tùng Lâm
Nguyễn, Lâm Minh Thư
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ Ví Điện Tử trong thanh toán mua sắm hàng hóa của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ví điện tử và phát triển các dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt trong các hoạt động mua sắm
Description: 80 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21964
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.