Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21978
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Homestay tại thành phố Đà Lạt
Authors: Dương, Quế Nhu
Lê, Thị Trúc Nguyên
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ homestay tại thành phố Đà Lạt nhằm đem lại chất lượng dịch vụ hoàn thiện hơn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.
Description: 96 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21978
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.