Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21981
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất kinh doanh cây giống tỉnh Bến Tre
Authors: Lê, Long Hậu
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (SXKD) cây giống trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Description: 75 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21981
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.247.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.