Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21985
Title: Phân tích hoạt động huy động vốn tại NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh thị xã Ngã Bảy Hậu Giang
Authors: Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Trang, Thị Diễm Ngân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Ngã Bảy Hậu Giang, từ đó đề ra một số giải pháp góp phần nâng cao khả năng huy động vốn tại ngân hàng này.
Description: 47 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21985
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
677.74 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.