Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21986
Title: Phân tích hệ thống thông tin kế toán trong chu trình doanh thu và chi phí tại chi nhánh trung tâm thương mại điện tử bưu điện Thành phố Cần Thơ thuộc tổng công ty bưu điện Việt Nam
Authors: Lê, Trần Phước Huy
Lê, Thị Cẩm Tiên
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích chu trình doanh thu và chu trình chi phí của Trung tâm Thương mại điện tử - Bưu điện thành phố Cần Thơ – Thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Thông qua kết quả phân tích, nhận ra các ưu điểm, nhược điểm trong hệ thống tin và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong hai chu trình này tại đơn vị trong thời gian tới.
Description: 116 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21986
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.