Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21993
Title: Phân tích hiệu quả tài chính sản xuất lúa của các nông hộ ở xã Thới An Hội huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Authors: Đỗ, Thị Hoài Giang
Đinh, Thanh Tùng
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính sản xuất lúa Và đề ra những giải pháp giúp tăng lợi nhuận của nông hộ ở xã Thới An Hội huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng.
Description: 50 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21993
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.