Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21996
Title: Phân tích các yếu tố tác động đến quyết địnhmua mỹ phẩm trang điểm của khách hàng nữ tại địa bàn Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Lý, Thị Bé Ngoan
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá các yếu tố tác động đến quyết định mua mỹ phẩm trang điểm của khách hàng nữ tại Cần Thơ, từ đó đề ra các giải pháp giúp gia tăng sự hài lòng khi sử dụng mỹ phẩm trang điểm của khách hàng nữ tại Cần Thơ.
Description: 97 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21996
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.