Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22003
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm xanh của khách hàng tại TP. Cần Thơ – Trường hợp sản phẩm túi thân thiện với môi trường
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Phạm, Thị Ngọc Tuyền
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm túi thân thiện với môi trường (TTVMT) của khách hàng tại các siêu thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả và thúc đẩy vấn đề tiêu dùng xanh ngày một phổ biến hơn.
Description: 98 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22003
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.