Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22004
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định du lịch theo nhóm của giới trẻ Ninh Kiều – Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Trần, Lê Cẩm Thy
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định du lịch theo nhóm của giới trẻ Cần Thơ, qua đó đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm giúp các điểm đến du lịch thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trẻ theo nhóm hơn nữa trong thời gian tới
Description: 84 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22004
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.