Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22006
Title: Đánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch tỉnh Vĩnh Long
Authors: Nguyễn, Phú Son
Lê, Thị Nho
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá mức độ hài của du khách đối với hoạt động du lịch mà họ trải nghiệm khi đến với tỉnh Vĩnh Long, từ đó giúp cho các nhà kinh doanh du lịch nói riêng và địa bản tỉnh Vĩnh Long nói chung có thể tìm ra những giải pháp có thể khắc phục những hạn chế, những biện pháp thúc đẩy sự phát triển du lịch và đáp ứng được nhu cầu của du khách đối với tỉnh Vĩnh Long.
Description: 73 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22006
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.