Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22007
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV khách sạn MES tại Cần thơ
Authors: Huỳnh, Thị Đan Xuân
Nguyễn, Thị Tuyết Dung
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN MES TẠI CẦN THƠ qua 3 năm 2016 – 2018 và 6 tháng đầu năm 2018-2019 để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty giúp cho công ty có định hướng và quản lý ngày càng có hiệu quả.
Description: 64 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22007
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.