Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22008
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua thức ăn qua ứng dụng điện thoại Grabfood của người dân quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Authors: Thạch, Keo Sa Rate
Trương, Hoàng Đại
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng hành vi đặt đồ ăn trên ứng dụng điện thoại của người dân tại Quận Ninh Kiều- TP. Cần Thơ. Thông qua nghiên cứu và phân tích, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kênh kinh doanh ẩm thực qua ứng dụng điện thoại tại Thành phố Cần Thơ và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Description: 94 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22008
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.