Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22012
Title: Phân tích tình hình nhập khẩu của công ty TNHH thiết bị Hiệp Phát
Authors: phan, Thị Ngọc Khuyên
Đặng, Nguyễn Tường Vy
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình nhập khẩu tại Công ty TNHH thiết bị Hiệp Phát từ năm 2016 đến năm 2018, từ đó để đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Description: 59 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22012
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.