Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22014
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu giày của công ty TNHH An Giang SAMHO
Authors: Trần, Thị Bạch Yến
Đoàn, Thị Huỳnh Thanh
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng xuất khẩu giày của Công ty TNHH An Giang Samho 2016-6/2019. Tìm hiểu và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu đưa ra giải pháp nâng cao xuất khẩu giày của công ty.
Description: 76 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22014
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.