Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22015
Title: Đánh giá sự hài lòng của sinh viên Đại học cần Thơ đối với mô hình Digital Marketing
Authors: Nguyễn, Ngọc Lam
Quách, Minh Đông
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu và đánh giá thực trạng về thái độ của sinh viên đối với mô hình marketing digital, đồng thời xác định được yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên. Dựa trên nghiên cứu đã được đánh giá, phân tích ưu và nhược điểm của mô hình marketing và đề xuất các biện pháp hợp lý.
Description: 85 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22015
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.