Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22015
Nhan đề: Đánh giá sự hài lòng của sinh viên Đại học cần Thơ đối với mô hình Digital Marketing
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Lam
Quách, Minh Đông
Từ khoá: Kinh doanh quốc tế
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu và đánh giá thực trạng về thái độ của sinh viên đối với mô hình marketing digital, đồng thời xác định được yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên. Dựa trên nghiên cứu đã được đánh giá, phân tích ưu và nhược điểm của mô hình marketing và đề xuất các biện pháp hợp lý.
Mô tả: 85 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22015
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.