Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22017
Title: Nghiên cứu thời gian & nhiệt độ hoạt hóa carbon nanotubfeđịnh hướng ứng dụng trong điện cực pin nhiên liệu dùng methanol trực tiếp
Authors: Ths.Đặng, Long Quân
Phan , Diễm Trinh, Dương Ngọc ái Trinh Huỳnh
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Description: 46tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22017
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.