Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22017
Nhan đề: Nghiên cứu thời gian & nhiệt độ hoạt hóa carbon nanotubfeđịnh hướng ứng dụng trong điện cực pin nhiên liệu dùng methanol trực tiếp
Tác giả: Ths.Đặng, Long Quân
Phan , Diễm Trinh, Dương Ngọc ái Trinh Huỳnh
Từ khoá: Vật lý kỹ thuật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Mô tả: 46tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22017
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.