Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22020
Title: Đa dạng hóa thu nhập phi nông nghiệp của hộ gia đình Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Từ, Minh Lý
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến gia tăng tỷ lệ thu nhập từ hoạt động phi nông nghiệp của hộ gia đình và tác động của thu nhập phi nông nghiệp đến thu nhập của hộ gia đình ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Description: 58 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22020
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.