Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22026
Nhan đề: Thiết kế chế tạo và lập trình cánh tay robot 4 bậc tự do.
Tác giả: Vương & Nguyễn, Tấn Sĩ & Thanh Phong
Hứa, Vũ Thiệu Bằng
Từ khoá: Vật lý kỹ thuật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu về cấu tạo & các PP điều khiển thích hợp trên cơ sở ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến & xây dựng những giải pháp phần cứng cũng như phần mềm để chế tạo bộ điều khiển cánh tay robot 4 bậc tự do.Nhằm làm chủ kỹ thuật chế tạo robot, có thể áp dụng vào phòng thí nghiệm của các trường cao đẳng, đại học cũng như ứng dụng trong sản xuất công nghiệp.
Mô tả: 39tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22026
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.