Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22026
Title: Thiết kế chế tạo và lập trình cánh tay robot 4 bậc tự do.
Authors: Vương & Nguyễn, Tấn Sĩ & Thanh Phong
Hứa, Vũ Thiệu Bằng
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu về cấu tạo & các PP điều khiển thích hợp trên cơ sở ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến & xây dựng những giải pháp phần cứng cũng như phần mềm để chế tạo bộ điều khiển cánh tay robot 4 bậc tự do.Nhằm làm chủ kỹ thuật chế tạo robot, có thể áp dụng vào phòng thí nghiệm của các trường cao đẳng, đại học cũng như ứng dụng trong sản xuất công nghiệp.
Description: 39tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22026
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 54.85.57.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.