Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22029
Nhan đề: Chế tạo màng mỏng TiO2 ứng dụng cho solar cell
Tác giả: PGS.TS Nguyễn, Trí Tuấn
Huỳnh, Phan Thành Đô
Từ khoá: Vật lý kỹ thuật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Màng mỏng TiO2 được lắng đọng trên đế thủy tinh phủ màng ITO (Indium Tin Oxide) từ hạt nano TiO2 bằng phương pháp điện phân dòng một chiều trong môi trường Isopropanol, và được sử dụng làm điện cực để chế tạo pin DSSC. Phân tích màng mỏng bằng các phương pháp khác nhau để khảo sác tính chất vật lý của màng: xác định pha, cấu trúc bề mặt bằng phương pháp đo nhiễu xạ tia X (XRD); bề mặt màng được đo bằng kính hiển vi quang học (OM); hình thái bề mặt, độ xốp màng được xác định bằng ảnh hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FESEM). Màng mỏng thu được sau đó đem đi chế tạo thành DSSC và đo điện áp hở mạch (VOC), dòng ngắn mạch (ISC) của pin chế tạo được.
Mô tả: 52tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22029
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.