Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22030
Title: THIẾT KẾ MÔ HÌNH NHÀ THÔNG MINH
Authors: VƯƠNG TẤN SĨ & NGUYỄN THANH PHONG, Tấn Sĩ & Thanh Phong
TỐNG, THỦY MY
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: THIẾT KẾ MÔ HÌNH NHÀ THÔNG MINH trình bày về việc thiết kế mô hình nhà thông minh với các tính năng tự động và điều khiển các thiết bị thông qua mạng wifi và hệ thống chống trộm cho ngôi nhà.
Description: 43tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22030
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.