Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22035
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần dược Hậu Giang
Authors: Lê, Trần Phước Huy
Mai, Thị Trúc Linh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Description: 135 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22035
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.